Ilker 40 år och diverse

Vi var ett fåtal medelmmar som besökte vår vänklubb IKOD i Istanbul i anslutning till Ilkers 40 årsdag.