MEDLEMSANSÖKAN


Medlemskapet är ett familjemedlemskap, dock inom samma hushåll.

Årsavgiften är 300 kr och löper enligt kalenderår, inbetalningskort skickas ut i December.

Betalning sker vid ansökan till Bankgiro 5719-9531, ange namn enligt ansökan på inbetalningen.

För betalning till bank gäller följande.

Handelsbanken i Enköping.

Clearing:       6503

Kontonr:        630 494 622

Vid betalningar från utlandet.

IBAN:            SE54 6000 0000 0006 3049 4622

BIC:               HANDESS

När vi registrerat betalningen så skickar vi ut medlemskortet och ett välkomstkuvert.

Sen är ni medlemmar i världens enda klubb för Chevrolet 1958, 1959 och 1960.

Klicka på länken och fyll i uppgifterna, om ni inte hör av oss i närtid så är det något i den

binära rymden som gått åt skogen.

Medlemsansökan