Behandling av personuppgifter inom

Classic Chevrolet Wingclub

Hos klubben finns ett medlemsregister som innehåller

Namn
Medlemsnummer
Adress
Mailadress
Telefonnr
Typ av bil (modell och år)
Län

Medlemsregistret förs i excelfil av klubbens ordförande.

Uppgifterna finns även i kontaktkort i mailmotor för mailutskick. Endast ordföranden har tillgång till mailmotorn.

Excelfilen sparas som pdf och finns lösenordsskyddad på klubbens hemsida. Lösenordet har tidigare publicerats i klubbtidningen men kommer nu att skickas ut i mail till medlemmarna för att undvika att informationen kommer i orätta händer. Lösenordet uppdateras 1 ggr/år.

Klubbens styrelse kan få tillgång till filen vid planering av träffaktiviteter. T.ex medlemmar i ett län.

Namn och adress skickas till tryckeriet vid beställning av klubbtidningen 3 ggr/år.

Registret delas inte på annat sätt.

Hemsidan innehåller bilder på medlemsbilar. Bilderna är inskickade av bilägaren och på bilden finns medlemsnummer. I anslutning till bilden finns ägarens namn och hemmaort. Reg-plåt kan ibland synas på bilderna. Hemsidan är öppen för alla.

Då en medlem går ur klubben tas alla uppgifter om personen bort.

Information till medlemmar:

Medlemsansökan är kompletterad med checkbox för att godkänna att klubben hanterar personuppgifter enligt ovan.  Befintliga medlemmar kommer att få mail/ brev för att godkänna detta.

Rutan måste kryssas i för att vi ska kunna hanterar och förmedla information.

Kommentarer

24.02.2018 11:40

Ove Lindberg

Ny info om dataskyddslagen på hemsidan, gå gärna in och läs, vi kommer hantera detta i närtid via mail till befintliga medlemmar, vänligen meddela om ni bytt mailadresser // Ove